ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเด็กไทยแก้มใส"

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-08-04 11:52
แท็ก 
ระยะเวลา
04 สิงหาคม 2557 ถึง 15 สิงหาคม 2557
รููปประกอบ เด็กนักเรียน 4 คนกำลังยิ้ม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
อาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และควรเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษมี 8 ประเภท
จำนวนผู้อ่าน
1053

โครงการเด็กไทยแก้มใส

          ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเด็กไทยแก้มใส” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงาน ความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพในระยะยาว 

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินงานตามโครงการเด็กไทยแก้มใส
 2. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการจัดการอาหารและโภชนาการแบบครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. ชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรม
 4. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

ระยะเวลาการรับสมัครปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2557

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

วิธีการสมัคร

สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.foodforthaihealth.com

ช่องทางการส่งใบสมัคร

 1. Email : dekthaikamsai@gmail.com
 2. ไปรษณีย์ :  ศูนย์ประสานงานโครงการเด็กไทยแก้มใส
                 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
                 อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 710 ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
                 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง 
                 จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถาม

คุณธนา เวชากุล โทร. 086-981-2642

ข้อมูลจาก : สสส.

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.