ประชุมวิชาการประจำปี 2557 “4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย : จากตำนานสู่นวัตกรรม”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-07-18 09:22
แท็ก 
ระยะเวลา
18 กรกฎาคม 2557 ถึง 24 กรกฎาคม 2557
รูปประกอบ โปสเตอร์งานประชุม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประชุมนานาชาติในหัวข้อ "Recent Advances in Cancer Therapeutics (วิวัฒนาการล่าสุดของการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง)
จำนวนผู้อ่าน
121

ประชุมวิชาการประจำปี 2557

4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย: จากตำนานสู่นวัตกรรม”

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2557

หอประชุมณัฐ  ภมรประวัติ  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

รูปแบบการประชุม       การอภิปรายกลุ่ม / การบรรยายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย              นักวิชาการด้านสาธารณสุข พยาบาล อาจารย์ นักวิจัย  นักวิชาการภาคประชาชน  

                                       การเมือง ท้องถิ่น นักศึกษาและผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม     ประมาณ 300 คน

ระยะเวลา                      จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2557

สถานที่จัดประชุม        ห้องประชุม ณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  

                                       ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์                      02 4419040 – 3

โทรสาร                        02 4419044

ข้อมูลเพิ่มเติม             

จาก  : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.