เซ็กส์ วัยรุ่นเลือกได้

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-03 11:33
แท็ก 
ระยะเวลา
03 เมษายน 2557 ถึง 21 มิถุนายน 2557
รูปประกอบเป็นรูปวัยรุ่นชายและหญิงนั่งใกล้ชิดกัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
676.9 KB
ดาวน์โหลด
219 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
692

           น่าตกใจไม่น้อยทีเดียวสำหรับปัญหาวัยรุ่นไทยตั้งท้องสูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกจากการเก็บข้อมูลสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
          ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงร่วมรณรงค์ให้วัยรุ่นในสังคมไทย มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ "ตนเอง" สามารถตัดสินใจ "เลือก" และ"ไม่เลือก" เองได้ ผ่านนิทรรศการ SEX วัยรุ่น เลือกได้" เพื่อกระตุกต่อมคิด ก่อนตัดสินใจผ่านภาวะ "รู้ตัว-รู้อารมณ์-รู้รัก-รู้ใจ" 4 สถานการณ์ ที่วัยรุ่น "ต้อง" เรียนรู้

          นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 กล่าวถึงปัญหา "แม่วัยรุ่น"ให้ฟังว่า ทุกวันนี้การตั้งครรภ์ในวัยเรียนของเด็กไทยเป็นปัญหาใหญ่มากของสังคม เพราะเมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของไทยจะพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเกิด 800,000 คน/ปีมีจำนวนแม่วัยรุ่น 1.3 แสนคน ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าแต่ละวันมีแม่วัยรุ่นเฉลี่ย 370 คน เมื่อมองไปยังต่างประเทศจะพบว่า สหรัฐฯ ก็เป็นอีกประเทศที่มีตัวเลขใกล้เคียงกัน โดยจะพบแม่วัยรุ่น อายุเฉลี่ยที่ 15-19 ปีใน 1,000 คน มีแม่วัยรุ่น 52 คน ขณะที่ประเทศไทยใน 1,000 คน มีแม่วัยรุ่น 65 คน
          "ประเด็นนี้สะท้อนมาจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ยิ่งสังคมมีความเหลื่อมล้ำมาก ความต้องการที่จะมีความสุขก็มีมาก ยิ่งมีการรับสื่อและค่านิยมผิดๆ มาด้วย เมื่อเด็กไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ยังไม่รู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหา ถามว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่น สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้หรือไม่ คำตอบก็คือมีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยรายเท่านั้น ฉะนั้น การป้องกันปัญหาแม่วัยรุ่นที่ดีที่สุด สังคมจึงควรหันมาช่วยกันดูแล สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ เพื่อที่เด็กๆ จะได้ดูแลและป้องกันตัวเองได้" นพ.วิชัย กล่าว

          ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนไป เราจะใช้การห้ามหรือวิธีแบบเดิมๆไม่ได้แล้ว เพราะยิ่งห้ามก็เหมือนกับยิ่งยุ หากแต่ควรสร้างเสริมความเข้าใจ เพื่อให้เด็กๆ มีความสามารถในการที่จะ "เลือก" หรือ "ไม่เลือก" ได้ด้วยตัวเอง และควรจะต้องรู้ว่าเมื่อ "เลือก" แล้วจะเกิดผลอย่างไรได้บ้าง
          "นิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสื่อสารให้วัยรุ่นเข้าใจว่า หากเลือกการมีเพศสัมพันธ์ จะต้องดูแลตัวเองและป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างไร โซนนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน"รู้ตัว-รู้อารมณ์-รู้รัก-รู้ใจ"รวมถึงจัดให้มีการเล่าเรื่องผ่านละคร เพื่อให้วัยรุ่นมีความตระหนักคิดมากขึ้น เน้นกลุ่มเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 10-15 ปี ให้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และอารมณ์ของตนเอง หากมีความรักและความต้องการทางเพศจะได้รู้วิธี "เลือก" ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น" ผู้จัดการ สสส. กล่าว


          สำหรับทัศนคติ "รักนวลสงวนตัว" ที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย พญ.จิราภรณ์ อรุณากูรกุมารแพทย์ศาสตร์ วัยรุ่น รพ.รามาธิบดี สะท้อนปัญหานี้ให้ฟังว่า มีทั้งกลุ่มที่เปลี่ยนไปจริง และกลุ่มคนที่ยังคงความหัวโบราณอยู่ด้วยเช่นกัน แต่ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปเด็กเข้าถึงสื่อต่างๆ มากขึ้น ขณะที่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศยังมีน้อย ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจึงค่อนข้างน่าเป็นห่วง และสะท้อนออกมาอย่างที่เห็นว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเพิ่มขึ้น 2 เท่า
          "วัยรุ่นที่ได้รับการดูแล อบรม สั่งสอน รวมถึงมีความใกล้ชิดกับพ่อแม่ผู้ปกครองมาก จะมีความสามารถในการดูแลตัวเอง และเลือกตัดสินใจได้ดีกว่าเด็กที่เติบโตมาท่ามกลางกระแสสังคม ติดเพื่อน กลุ่มนี้จะมีเพศสัมพันธ์เร็ว ฉะนั้นปัญหาของเด็กวัยรุ่นจึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากบริบทสภาพแวดล้อมรอบตัวของเด็ก การพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กให้ถูกต้องจริงๆ จึงจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ เพราะเมื่อเขารู้และเข้าใจมากพอ หากอยากมีเพศสัมพันธ์ ก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไร"

          นอกจากนี้ แพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญ แนะนำการป้องกันการตั้งครรภ์ว่า ยาคุม กินเพื่อคุมกำเนิดแต่ไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขณะที่ถุงยางอนามัย ใช้ป้องกันโรคติดต่อฯ ได้ดี หากแต่ช่วยคุมกำเนิดได้กว่าร้อยละ 90 เท่านั้น หากทำได้ควรป้องกันควบคู่กัน
          ส่วน 2 นักร้องวัยรุ่น จากเวที เดอะสตาร์อ้น-กรกฎ ตุ่นแก้ว และ แบมบี้-สิรินโสพิศปัจฉิมสวัสดิ์ ที่มาร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ต่างเห็นพ้องตรงกันว่า เมื่อยังไม่ถึงวัยที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ ก็ไม่ควร "เลือก" ที่จะมีเพราะอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี ที่สำคัญคือ"ความรัก" แสดงออกได้มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์

          "นิทรรศการนี้ ถือว่ามีประโยชน์มากค่ะ เพราะให้ความรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจตามมา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจด้วยว่า หากเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้ว จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร สำหรับแบมบี้ มองว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ รอให้ถึงวัยและเวลาที่ "เหมาะสม"ดีที่สุด"
          นิทรรศการ SEX วัยรุ่น..เลือกได้ เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้-21 มิถุนายน 2557 โดยเปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-098-1805 ถึง 6
          นิทรรศการในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่สร้างความรู้และความเข้าใจ หากแต่ยังสะท้อน "ผล" ของ"การตัดสินใจ" จากการ "เลือก-ไม่เลือก" ของวัยรุ่นด้วย ไม่ใช่เพราะใคร หากแต่วัยรุ่นทุกคน มีทางเลือกเป็นของตัวเอง!

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 12

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.