ประกวดภาพวาด สำหรับกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ 2557 หัวข้อ “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-03-26 11:57
แท็ก 
ระยะเวลา
26 มีนาคม 2557
เด็กกำลังออกกำลังกาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย วันๆไม่ทำอะไรอยู่แต่บ้านนอนดูแต่ทีวี...
จำนวนผู้อ่าน
251

การประกวดมี 2 ประเภท

 1. ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
 2. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ชิงเงินรางวัลรวม จำนวน 80,000 บาท

รางวัลแต่ละประเภท

 1.  รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม  เงินรางวัล 10,000 บาท
 2.  รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท
 3.  รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000  บาท
 4.  รางวัลชนะเลิศดีเด่น 9 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

 1. บุคคลหนึ่งสามารถส่งภาพวาดได้ ไม่เกิน 3 ภาพ
 2. เป็นภาพวาดระดับ A3 ไม่รวมกรอบ หรือ กราวด์, ห้ามใช้ภาพที่วาด ตกแต่ง และ ลงสีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เป็นผลงานวาดที่ผู้ส่งประกวดวาดด้วยตนเองไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น ไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลมาก่อน
 4. ผลงานที่่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตอบแทน
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 6. ระบุประเภทที่ส่งประกวด พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดไว้หลังภาพ ส่งมาที่ กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557

ประกาศผล 30 กรกฎาคม 2557

เกณฑ์การตัดสิน  (100 คะแนน)

 1. เนื้อหา การสื่อความหมายของภาพ 
 2. ความสวยงาม การใช้สี การจัดองค์ประกอบ และจุดสนใจของภาพ
 3. ความคิดสร้างสรรค์ 

คณะกรรมการตัดสิน

 1. รศ.สุรพงษ์ สมสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 2. อ.ชลิต นาคพะวัน(ชลิต กลิ่นสี)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์  มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ โทร 02-590-4591 หรือ Email : srisrisu@yahoo.com
http://sites.google.com/site/exercisemoph  หรือ http://203.157.65.100

ที่มา : กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.