HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-01-14 13:37
แท็ก 
HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับ เดือนเมษายน 2556 เปิดพื้นที่แบ่งปันความรู้...รับลูกประเด็นร้อน...
จำนวนผู้อ่าน
221

การจัดการงานวิจัย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการทำวิจัย งานวิจัยจะออกมาดีและตอบโจทย์ นอกจากต้องอาศัยนักวิจัยมือหนึ่งแล้ว ยังต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง "ผู้จัดการงานวิจัย" HSRI FORUM ฉบับนี้พบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจจากเวที “พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรนักจัดการงานวิจัย” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการของผู้จัดการงานวิจัยแห่งอนาคต

download_icon3.gif download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ