HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-01-14 13:37
แท็ก 
HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. หนุนวิจัย พร้อมผนึก 5 หน่วยงาน ในนาม “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กทม.” ตั้งเป้าเข้าถึงบริการคุณภาพ-รอบรู้เรื่องสุขภาพ-มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดโรคที่เกิดจากการป้องกันได้
จำนวนผู้อ่าน
207

การจัดการงานวิจัย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการทำวิจัย งานวิจัยจะออกมาดีและตอบโจทย์ นอกจากต้องอาศัยนักวิจัยมือหนึ่งแล้ว ยังต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง "ผู้จัดการงานวิจัย" HSRI FORUM ฉบับนี้พบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจจากเวที “พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรนักจัดการงานวิจัย” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการของผู้จัดการงานวิจัยแห่งอนาคต

download_icon3.gif download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ