HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : วิกฤติ P4P พลังปัญญาหาทางออก

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-13 16:33
แท็ก 

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับนี้หยิบประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือ P4P  จากเวทีวิชาการ “วิกฤติ P4P ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” ที่ สวรส. จัดขึ้น โดยสังเคราะห์รวบรวม ประมวลความเห็น และข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมานำเสนอ เพราะการก้าวฝ่าจาก “ปัญหา” ต้องใช้ “ปัญญา” และอยู่บนฐานของความรู้มากกว่า “ความคิดเห็น”

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มิ.ย. 56