HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2: 1 ปี รักษาฉุกเฉิน มาตรฐานเดียว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-06-13 14:18
แท็ก 
รููปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
งานเสวนากลุ่มเปราะบางกับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด ผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผู้อ่าน
131

 

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 ฉบับนี้ได้ถือเอาวาระครบรอบ 1 ปีของการประกาศนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” มานำเสนอ นโยบายนี้นับเป็นการนำร่องบูรณาการการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ ให้มีชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานและระบบมาตรฐานเดียวกันใน “ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ที่ต้องการสร้างความเป็นเอกภาพและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพของ 3 กองทุน  การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมีรูปธรรมความสำเร็จเป็นไปดั่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร ติดตามในฉบับ

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค. 56