HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2: 1 ปี รักษาฉุกเฉิน มาตรฐานเดียว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-06-13 14:18
แท็ก 
รููปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI FORUM ฉบับที่ 7 นำเสนอเรื่อง ‘สู่ความเป็นธรรม ระบบบริการสุขภาพคนพิการ’...
จำนวนผู้อ่าน
109

 

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 ฉบับนี้ได้ถือเอาวาระครบรอบ 1 ปีของการประกาศนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” มานำเสนอ นโยบายนี้นับเป็นการนำร่องบูรณาการการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ ให้มีชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานและระบบมาตรฐานเดียวกันใน “ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ที่ต้องการสร้างความเป็นเอกภาพและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพของ 3 กองทุน  การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมีรูปธรรมความสำเร็จเป็นไปดั่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร ติดตามในฉบับ

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค. 56