HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 1: จัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม : พลังความรู้ สู่การเขยื้อนภูเขา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-04-22 13:46
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: ภาพอนาคตระบบสุขภาพ Authors: สุชาต อุดมโสภกิจ จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ทิพิชา...
จำนวนผู้อ่าน
194

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับ เดือนเมษายน 2556 เปิดพื้นที่แบ่งปันความรู้...รับลูกประเด็นร้อน ก่อนงานประชุมวิชาการ สวรส. "การจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน” เกาะติดสถานการณ์ก่อนงานประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เม.ย. 56