HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 : เดินหนาสูการควบคุมคายา ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-10-30 15:53
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
อนุ กก.ส่งเสริมการใช้ยาฯ เผย ทั่วโลกวิกฤติ แบกภาระด้านยาสูง ซ้ำก่อปัญหาเชื้อโรคดื้อยา ขณะที่ไทย เฉพาะสิทธิข้าราชการเหยียบ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี แถมติดเชื้อดื้อยาสูงกว่า 1 แสนราย ตายแล้ว 3 หมื่นราย ชี้อนาคตคุมโรคลำบาก ต้องเร่งแก้ปัญหา ยก รพ.ศิริราชนำขบวน รพ.ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล พร้อมร่วมมือเครือข่าย บรรจุในเกณฑ์ประเมินคุณภาพสถานพยาบาล หวังให้การใช้ยาสมเหตุผลกระเตื้องอย่างน้อยปีละ 5%
จำนวนผู้อ่าน
188

HSRI FURUM ฉบับเดือนตุลาคมนี้ เกาะกระแสในประเด็นการควบคุมค่ายาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยใช้จ่ายค่ายารักษาโรครวมกันปีละหลายแสนล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี “มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” จึงเป็นอีกหนึ่งงานท้าทายที่จะนำไปสู่การเดินหน้าควบคุมและลดค่าใช้จ่ายยาที่เกินความจำเป็น

 

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ต.ค. 55