HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ : ทศวรรษที่ 2 สู่ “หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-05-16 17:21
HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ : ทศวรรษที่ 2 สู่ “หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน”
จำนวนผู้อ่าน
182

พื้นที่แบ่งปันความรู้  สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน

จุลสาร HSRI Forum ฉบับออนไลน์ที่ท่านคลิ๊กเข้ามาอ่านนี้ เป็นจุลสารรายเดือนของ สวรส. ฉบับปฐมฤกษ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง “หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน”  ท่านสามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ไปอ่านได้จากลิงก์ด้านล่าง สำหรับฉบับนี้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น สามารถพกพาไปอ่านได้สะดวกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน และคอยติดตามฉบับต่อไปในเดือนมิถุนายนนี้...


Download จุลสารฉบับพิเศษ : ทศวรรษที่ 2 สู่ “หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทําและร่วมแบ่งปันความรู้โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ท่ นสามารถดาวน์ โหลดจุลสาร HSRI Forum ได้ ที่ www.hsri.or.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม โทร 0-2832-9245 หรือ ส่ง email มาที่ hsri@hsri.or.th