อาหารเพื่อชีวิต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-11-20 09:37
แท็ก 
อาหารเพื่อชีวิต
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
397.47 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
1154

 แม้เรื่องผักจะเป็นเรื่องที่พูดถึงบ่อยมาก แต่บางคนก็แยกแยะไม่ออกว่าผักชนิดใดมีสารพิษ
           ถ้าเป็นผักทั่วไป ที่ซื้อหาตามท้องตลาดได้ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้สารเคมี ไม่ทราบที่มาของแหล่งผลิต ไม่มีข้อมูล และการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
         ผักปลอดภัยจากสารพิษ เป็นผักที่ปลูกโดยยังใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมีช่วงเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-14 วัน โดยจะตรวจวัดปริมาณสารตกค้างของสารเคมีเหล่านั้นว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ หากมีค่าการตกค้างต่ำ หรือไม่มีเลย ถือว่าปลอดภัย เช่น ผักที่จดทะเบียนการผลิต ในระบบ GAP (Good Agriculture Produce) ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
           ผักไฮโดรโพนิกส์ คือผักที่ปลูกในน้ำสารละลายปุ๋ยเคมี โดยทั่วไปผักในกระบวนการนี้ไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช เพราะมักปลูกในโรงเรือนปิด
           ผักอินทรีย์ เป็นผักที่ปลูกตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด คือ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดรวมทั้งไม่มีฮอร์โมนเร่ง และให้ความสำคัญในด้านการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม และเน้นความสำคัญในการบำรุงดิน โดยผักที่ปลูกตามระบบธรรมชาติ หรือเกษตร- อินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่เคารพธรรมชาติ รักษาชีวิต มุ่งผลิตพืชผักที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความสมดุลยั่งยืนของ พืช คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และโลก
          หลักสำคัญของเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรธรรมชาติคือ ดินดี เป็นดินที่มีชีวิต มีธาตุอาหารสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ปล่อยธาตุอาหารให้พืช และมีความร่วนซุยอย่างเพียงพอให้รากพืชสามารถชอนไชหาอาหารได้กว้างขวาง พืชจึงได้รับสารอาหารมากกว่า
          เนื่องจากดินดีและแข็งแรง จึงทำให้มีระบบรากที่แข็งแรง มีศักยภาพดูดซับพลังดิน ที่สะอาด ปราศจากสารเคมี ได้ธาตุอาหารสูง ดูดซับพลังน้ำที่บริสุทธิ์ และพลังแสงอาทิตย์ ก่อเกิดเป็นพืชผักที่เติบโต มีเซลล์แข็งแกร่ง มีคุณค่าทางโภชนาการ
         

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก คู่มือ go Organic Community เลมอน ฟาร์ม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.