หน้าร้อนระวังกินน้ำแข็ง เสี่ยงปัญหาท้องร่วง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-28 11:20
แท็ก 
รูปประกอบเป็นรูปน้ำแข็งอยู่ในแก้วน้ำ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฤดูร้อนถือเป็นช่วงที่คนไทยต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียหลายๆ ชนิด เนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี
จำนวนผู้อ่าน
542

           ในช่วงฤดูร้อนประชาชนส่วนใหญ่ นิยมกินน้ำใส่น้ำแข็งน้ำ ทั้งน้ำเปล่าและน้ำอัดลม รวมทั้งน้ำผลไม้ปั่น เพื่อคลายร้อนและดับกระหาย แต่ปัจจุบันพบว่ากระบวนการผลิตน้ำแข็ง ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เมื่อประชาชนบริโภคน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำแข็งที่ไม่สะอาด จะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีย์จนนำไปสู่การเกิดโรคอุจจาระร่วง โดยพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากภูมิต้านทานไม่ดี

          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย บอกว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2557 มีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำนวน 14,000 ราย จาก 66 จังหวัด ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคืออายุ 1 ปี รองลงมาคือ อายุมากกว่า 65 ปี พบอัตราป่วยสูงสุดในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนสถานการณ์โรคอหิวาตกโรคในปี 2555 พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 29 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยสูงสุดในภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคกลาง

          มาตรการในการควบคุมมาตรการผลิตน้ำแข็งนั้น ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่องน้ำแข็ง กำหนดให้ผู้ผลิตน้ำแข็ง นำน้ำที่สะอาดผ่านกระบวนการปรับปรุงน้ำดิบให้มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำบริโภคมาผลิต ต้องไม่มีสี กลิ่น ความขุ่น ค่าความเป็นกรดด่างรวมทั้งค่าทางเคมีต้องได้มาตรฐาน ขณะที่ผู้จำหน่ายน้ำแข็งต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะการเก็บรักษาความเย็นและภาชนะสำหรับบรรจุน้ำแข็ง ห้ามใช้แกลบ ขี้เลื่อย กระสอบ กาบมะพร้าว เสื่อ ในการห่อหรือปกคลุมน้ำแข็งเด็ดขาด สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายหรือที่จำหน่ายน้ำแข็งต้องสะอาดและมีระดับสูงกว่าทางเดิน ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุน้ำแข็งต้องสะอาดไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 15

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.