5 วิธีเลือก น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีมฤดูร้อน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-03-26 10:00
แท็ก 
5 วิธีเลือก น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีมฤดูร้อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงฤดูร้อนประชาชนส่วนใหญ่ นิยมกินน้ำใส่น้ำแข็งน้ำ ทั้งน้ำเปล่าและน้ำอัดลม รวมทั้งน้ำผลไม้ปั่น เพื่อคลายร้อนและดับกระหาย แต่ปัจจุบันพบว่ากระบวนการผลิตน้ำแข็ง ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เมื่อประชาชนบริโภคน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำแข็งที่ไม่สะอาด จะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีย์จนนำไปสู่การเกิดโรคอุจจาระร่วง โดยพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากภูมิต้านทานไม่ดี
จำนวนผู้อ่าน
590

          การดำเนินชีวิตประจำวันในทุกวันนี้ เราต้องเรียนรู้เพื่อให้เป็นผู้บริโภค ฉลาดที่จะเลือกซื้อ เลือกใช้ เลือกผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณค่าและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เราขอนำเคล็ดลับ 5 ดู น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีมฤดูร้อนให้ปลอดภัย

          1. ดูฉลาก น้ำแข็งหลอดควรสังเกตรายละเอียดบนฉลาก ดูเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีผลิต หรือวันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต และข้อความว่า "น้ำแข็งใช้รับประทานได้" ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน

          2. ดูลักษณะอาหาร ต้องสะอาด ไม่มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ และไม่เหลว หรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว

          3. ดูภาชนะบรรจุ ควรเลือก เครื่องดื่ม บรรจุในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรก และไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ น้ำที่บรรจุอยู่ในภาชนะต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น หรือรสที่ผิดปกติ

          4. ดูการเก็บอุปกรณ์ สำหรับน้ำแข็งหลอดตักขายตามร้านค้าที่ไม่มีฉลาก จึงควรสังเกตสถานที่เก็บน้ำแข็งว่า อยู่ในที่สะอาดเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งภาชนะที่ใส่น้ำแข็งต้องถูกสุขลักษณะไม่ปนเปื้อนกับอาหาร

          5. ดูผู้ขาย ผู้บริโภคต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่งกาย ภาชนะที่ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย

        
ที่มา : สำนักข่าวไทย
 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.