ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางโอกาสอยู่แค่เอื้อมหากทำจริง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-09 14:05
แท็ก 
รูปประกอบเป็นรูปักรยานจอดข้างกำแพงที่มีรูปวาดเด็กอยู่สองคนอารมณ์เหมือนปั่นจักรยานคันนั้นอยู่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
746.56 KB
ดาวน์โหลด
157 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย หรือ Thai Cycling for Health Association จัดกิจกรรม Car Free Day 2014 เปิดเมืองปั่น พร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
จำนวนผู้อ่าน
485

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 : การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย
          เป้าหมายไม่ใช่เพียงปลุกกระแสรณรงค์ให้คนไทย หันมาเดิน และปั่นจักรยานเท่านั้น แต่ตอนนี้หลายๆ คน ต่างให้ความสำคัญ และ พร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมให้การเดิน การใช้จักรยานกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติได้จริงในเมืองไทย
          ความฝันจะเป็นไปได้หรือไม่ คงต้องอยู่ที่ความตั้งใจจริง เพราะปัจจัยที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมาย ทั้งด้านการจัดการวิศวกรรมและผังเมือง และ การปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของคนไทยส่วนใหญ่

          ความสำคัญในด้านการจัดการทางวิศวกรรมและผังเมือง ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ทางเดินและปั่นจักรยานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงค่านิยมให้คนในพื้นที่เกิดความสนใจที่จะปฏิบัติมากขึ้น จนกลายเป็นปัจจัยหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

          คุณเพ็ญนภา สุขบุญพันธ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า การพัฒนาระบบจักรยานเลียบคลองในเมือง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนเมืองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง เช่น ทางเดินและทางจักรยานเลียบคลองแสนแสบ โดยปัจจุบันยังมีผู้ใช้เส้นทางนี้แต่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะใช้เดินทางระยะสั้น ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการเท่านั้น เนื่องจากเส้นทางไม่ต่อเนื่อง มีทางต่างระดับ เส้นทางชำรุด และบางจุดผู้พักอาศัยริมคลอง จะวางของกีดขวางเส้นทาง ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งจากการสอบถาม พบว่า ประชาชนต้องการที่จอดจักรยานในที่ปลอดภัยบริเวณท่าเรือมากที่สุด ถัดมาคือ ไฟส่องสว่าง และความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

          ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำเสนองานวิจัย อิทธิพลของปัจจัยแฝงต่อความตั้งใจใช้จักรยานของชุมชนเมืองชายทะเล ว่า ในสมัยก่อน นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา นิยมใช้จักรยานเดินทางไปเรียนหนังสือ แต่เมื่อเวลา ผ่านไปปัจจัยทางกายภาพ ทั้งด้านอากาศ ทัศนคติ และ ค่านิยมที่เปลี่ยนไป ทำให้ปัจจุบันนิสิตใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้นถึงร้อยละ 90
          "เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการให้นิสิตหันมาใช้จักรยานกันอย่างจริงจัง จึงได้มีการสำรวจถนนสายหลักของเทศบาลเมืองแสนสุขทั้ง 21 สาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ พัฒนาให้เป็นถนนสำหรับการขับขี่จักรยาน พบว่า สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางจักรยานได้อย่างดี และบางเส้นใช้สัญจรได้จริงในปัจจุบัน อีกทั้งที่นี่เป็นเมืองชายทะเล จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกและแนวทางใหม่ๆ ให้นิสิตและประชาชนทั่วไป ได้เป็นอย่างดีในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้นี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจะนำจักรยานเก่าที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย มาซ่อมและให้นิสิตนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยโดยไปไม่ต้องซื้ออีกด้วย" อาจารย์สุรเมศวร์ กล่าว
          ไม่ว่าจะมองในรูปแบบของการเดินเพื่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน หรือการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว หากโครงสร้างและผังเมืองสามารถเอื้ออำนวย ต่อทางเดินด้วยจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกไม่นานนัก การเดินและปั่นคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของสังคมไทยเป็นแน่

ปานมณี

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 21
      

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.