ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางโอกาสอยู่แค่เอื้อมหากทำจริง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-04-09 14:05
แท็ก 
รูปประกอบเป็นรูปักรยานจอดข้างกำแพงที่มีรูปวาดเด็กอยู่สองคนอารมณ์เหมือนปั่นจักรยานคันนั้นอยู่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
746.56 KB
ดาวน์โหลด
203 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ออกพรรษานี้ TCC ชวนปั่นทางไกล ร่วมสร้างเจดีย์ และบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อทอดกฐิน ณ วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จำนวนผู้อ่าน
674

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 : การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย
          เป้าหมายไม่ใช่เพียงปลุกกระแสรณรงค์ให้คนไทย หันมาเดิน และปั่นจักรยานเท่านั้น แต่ตอนนี้หลายๆ คน ต่างให้ความสำคัญ และ พร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมให้การเดิน การใช้จักรยานกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติได้จริงในเมืองไทย
          ความฝันจะเป็นไปได้หรือไม่ คงต้องอยู่ที่ความตั้งใจจริง เพราะปัจจัยที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมาย ทั้งด้านการจัดการวิศวกรรมและผังเมือง และ การปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของคนไทยส่วนใหญ่

          ความสำคัญในด้านการจัดการทางวิศวกรรมและผังเมือง ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ทางเดินและปั่นจักรยานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงค่านิยมให้คนในพื้นที่เกิดความสนใจที่จะปฏิบัติมากขึ้น จนกลายเป็นปัจจัยหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

          คุณเพ็ญนภา สุขบุญพันธ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า การพัฒนาระบบจักรยานเลียบคลองในเมือง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนเมืองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง เช่น ทางเดินและทางจักรยานเลียบคลองแสนแสบ โดยปัจจุบันยังมีผู้ใช้เส้นทางนี้แต่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะใช้เดินทางระยะสั้น ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการเท่านั้น เนื่องจากเส้นทางไม่ต่อเนื่อง มีทางต่างระดับ เส้นทางชำรุด และบางจุดผู้พักอาศัยริมคลอง จะวางของกีดขวางเส้นทาง ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งจากการสอบถาม พบว่า ประชาชนต้องการที่จอดจักรยานในที่ปลอดภัยบริเวณท่าเรือมากที่สุด ถัดมาคือ ไฟส่องสว่าง และความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

          ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำเสนองานวิจัย อิทธิพลของปัจจัยแฝงต่อความตั้งใจใช้จักรยานของชุมชนเมืองชายทะเล ว่า ในสมัยก่อน นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา นิยมใช้จักรยานเดินทางไปเรียนหนังสือ แต่เมื่อเวลา ผ่านไปปัจจัยทางกายภาพ ทั้งด้านอากาศ ทัศนคติ และ ค่านิยมที่เปลี่ยนไป ทำให้ปัจจุบันนิสิตใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้นถึงร้อยละ 90
          "เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการให้นิสิตหันมาใช้จักรยานกันอย่างจริงจัง จึงได้มีการสำรวจถนนสายหลักของเทศบาลเมืองแสนสุขทั้ง 21 สาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ พัฒนาให้เป็นถนนสำหรับการขับขี่จักรยาน พบว่า สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางจักรยานได้อย่างดี และบางเส้นใช้สัญจรได้จริงในปัจจุบัน อีกทั้งที่นี่เป็นเมืองชายทะเล จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกและแนวทางใหม่ๆ ให้นิสิตและประชาชนทั่วไป ได้เป็นอย่างดีในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้นี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจะนำจักรยานเก่าที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย มาซ่อมและให้นิสิตนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยโดยไปไม่ต้องซื้ออีกด้วย" อาจารย์สุรเมศวร์ กล่าว
          ไม่ว่าจะมองในรูปแบบของการเดินเพื่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน หรือการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว หากโครงสร้างและผังเมืองสามารถเอื้ออำนวย ต่อทางเดินด้วยจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกไม่นานนัก การเดินและปั่นคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของสังคมไทยเป็นแน่

ปานมณี

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 21
      

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.