สวรส. เปิดรับบทความวิชาการ “สุขภาวะของประชากรเปราะบาง”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-09-15 11:00
ระยะเวลา
30 กันยายน 2559
สวรส. เปิดรับบทความวิชาการ “สุขภาวะของประชากรเปราะบาง”
จำนวนผู้อ่าน
298

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ภาคีร่วมจัดงาน "การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" ประจำปี 2560 (PMAC 2017)

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ในหัวข้อ “สุขภาวะของประชากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ประเด็นการนำเสนอที่สำคัญ ได้แก่ 1.ใครบ้างที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ  เพราะอะไรและจะมีผลสืบเนื่องอย่างไร 2.แนวทางแก้ปัญหาเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง 3.เศรษฐศาสตร์การเมืองของประชากรกลุ่มเปราะบาง และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กำหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดย  Submission ผ่านระบบ e-journal วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ทาง http://ejournal.hsri.or.th/  ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม PMAC 2017 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถาม 02 832 9223

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

  • สวรส. เปิดรับบทความวิชาการ “สุขภาวะของประชากรเปราะบาง”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.