การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech2017

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-09-13 16:33
ระยะเวลา
09 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech2017
จำนวนผู้อ่าน
299

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธุ์  2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิตนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศการแลกเปลี่ยนแปลงความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยขน์ต่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งสะสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดังรายการกำหนดการประชุมวิชาการฯ

ผู้ที่สนใจเสนอบทความประเภท Peer Review ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับบทความวิชาการทั่วไป ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 สามารถดูแบบฟอร์มการจัดทำบทความทางวิชาการฯ ส่งบทคัดย่อ รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ เพิ่มเติม รวมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th/

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.