พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระพี่นางฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-05-12 09:42
ระยะเวลา
01 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระพี่นางฯ
จำนวนผู้อ่าน
535

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 น.

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.