ปปช.จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2559 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-03-30 17:14
ระยะเวลา
31 พฤษภาคม 2559
ปปช.จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2559 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น
จำนวนผู้อ่าน
292

          สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยกำหนดให้ส่งผลงานในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

          ผู้ส่งเข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมๆละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอ บันทึกลงแผ่น ดีวีดี ซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 60 วินาที ส่วนภาพยนต์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกและตัดสิน ผลงานมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิดการทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ เป็นการสื่อสารด้วยความถูกต้อง ความเข้าใจ และแนวคิดสร้างสรรค์

          รางวัลการประกวดจะได้รับ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยของแต่ละประเภทได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ปปช.พร้อมเงินรางวัล ดังนั้นสำนักงาน ปปช.ขอเชิญผู้สนใจให้ส่งผลงานภายยนต์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้นระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป หมดเขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปปช.อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์ 02- 5284912, 02- 5284815 และทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.