ชวนร่วมงาน ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย "ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-08-17 13:38
ระยะเวลา
18 สิงหาคม 2558 ถึง 20 สิงหาคม 2558
ชวนร่วมงาน ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย "ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
214.35 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
408

        สปสช. ชวนลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือคนไทย 18 - 20 ส.ค. นี้ รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิพิเศษจับสลากเพื่อรับของรางวัลภายในงาน นายกฯเปิดงาน 18 ส.ค. ตั้งเป้าแสดงผลงานเด่นการแพทย์และสาธารณสุขสู่สาธารณะ ผลักดันสิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยสู่การใช้งานจริง ลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศ
       
       ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกันจัดงานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้เกิดการผลักดันนำนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขที่ประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยสู่การใช้งานจริง
       
       “ในการนี้เพื่อการจัดเตรียมเอกสารและความสะดวกในการเข้าร่วมมหกรรมนวัตกรรม สปสช. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมงานในวันดังกล่าวได้ที่ http://interegs.nectec.or.th/medithai/login.php ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึกภายในงาน พร้อมกับสิทธิในการจับสลากรับรางวัลภายในงานด้วย” โฆษก สปสช. กล่าว
       
       ทั้งนี้ ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทยครั้งนี้ จะเป็นเวทีพบปะระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ฯ ผู้ผลิต และผู้ใช้งานจริง เพิ่มโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้ รวมถึงเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยจะนำผลงานนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือคนไทย ประมาณ 500 รายการ มาจัดแสดงผล ซึ่งมีนวัตกรรมผลงานที่โดดเด่น อาทิ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ดินสอมินิ หุ่นยนต์สอนเด็กออทิสติก และรถพยาบาลนาโน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาที่เป็นการแลกเปลี่ยนจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เสวนารัฐซื้อรัฐใช้สินค่านวัตกรรมทางการแพทย์, เสวนา และถ่ายทอดประสบการณ์ “กว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ของคนไทย”, เสวนา “โอกาสและปัจจัยเอื้อ เพื่อเสริมความมั่นใจต่อนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย” และเสวนา “การลงทุนร่วมรภาครัฐเอกชนสู่การพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ไทย” โดยวันแรกของการจัดงาน คือ วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 15:30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทยด้วย

 

ข้อมูลจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์

 

 

*** ในงานยังได้นำเสนอนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมมือกับ NECTEC และภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการวิจัยทางคลินิกเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เครื่องช่วยฟังกับเครื่องช่วยฟังแบบกล่องที่ใช้สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับเดียวกัน ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศและมีใช้อยู่แล้วในท้องตลาดสองยี่ห้อ พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่มีข้อดีกว่าในเรื่องระบบเสียงและการมีระบบชาร์จไฟซ้ำได้ อีกทั้งยังพิสูจน์ว่าเมื่อให้บริการเครื่องช่วยฟังและมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเครื่องช่วยฟังไทยมีราคาต่ำกว่าเครื่องนำเข้าที่มีอยู่ในท้องตลาด ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกเครื่องช่วยฟังเพื่อให้บริการมีเหลือไปพัฒนากระบวนการบริการการติดตามดูแลต่อเนื่องได้อีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.