การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-12-15 16:18
ระยะเวลา
19 ธันวาคม 2557
การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
จำนวนผู้อ่าน
107

ด้วย สวรส. โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ กำหนดจัดการประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .. ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ๒ ชั้น ๒ (ตึกใหม่)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.