เปิดตัวโครงการ มีดี มีเดีย 'ปั้นเด็กดี เป็นเด็กดัง'

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-03-26 16:48
ระยะเวลา
22 เมษายน 2557
เปิดตัวโครงการ มีดี มีเดีย 'ปั้นเด็กดี เป็นเด็กดัง'
จำนวนผู้อ่าน
177

กำหนดการเปิดและพิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ : มีดี-มีเดีย ปั้นเด็กดี – เป็นเด็กดัง
วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ  ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

   
8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร / เสื้อโครงการ
9.00 – 9.15 น.    วีดีทัศน์ แนะนำองค์กร
9.15 – 9.30 น     กล่าวต้อนรับ  แนะนำภาพรวมโครงการและกำหนดการ

 • โดย น.ส.นิธิภา อุดมสาลี หัวหน้าหน่วยสื่อสารความรู้ สวรส.

9.30 – 10.00     ทำความรู้จัก สวรส. กับเป้าหมายภาพรวมองค์กรและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืนฯ”

 • โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวรส.

10.00 – 12.00    ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการมีดี มีเดีย ปั้นเด็กดีเป็นเด็กดัง

 • ทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์   
 • กระตุ้นแรงขับเคลื่อนและการเรียนรู้กับโครงการ
 • ทำความเข้าใจปัญหาระบบสุขภาพ และความต้องการสังคมกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมทำงานสร้างสรรค์...บนต้นฝัน

12.00 – 13.30    พักรับประทานอาหาร
13.30 – 13.40    รับชม MV ภาพกิจกรรมช่วงเช้า
13.40 – 14.30    พิธีเปิดตัวความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 • ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สู่ผลผลิตโครงการ สู่ความงดงามของสังคมและระบบสุขภาพ
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้แทน กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน ของเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาต้นกล้ารุ่นใหม่

14.30 – 15.00     พิธีลงนามความร่วมมือ

 • พิธีการต้อนรับนักศึกษา
 • ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 • เสร็จสิ้นพิธีการ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.