ปัจจัยใดที่จะทำให้คุณ “ดื่มแล้วไม่ขับ”

เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
06 May 2014
มาตรการจับจริงและปรับขั้นสูงสุด
44% (12 votes)
มาตรการจับจริงและการทำงานเพื่อสังคม
7% (2 votes)
มีครอบครัวหรือคนที่คุณรัก ร่วมเดินทางไปด้วย
30% (8 votes)
มีสถานที่ที่เหมาะสมให้จอดพัก
11% (3 votes)
การพบเห็นการรณรงค์อุบัติเหตุจากภาพเหตุการณ์จริงบนท้องถนนหรือระหว่างการดื่ม
7% (2 votes)
จากจำนวนคนโหวตทั้งหมด: 27
จำนวนผู้อ่าน
291