ปัจจัยใดที่จะทำให้คุณ “ดื่มแล้วไม่ขับ”

เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
06 May 2014
มาตรการจับจริงและปรับขั้นสูงสุด
41% (9 votes)
มาตรการจับจริงและการทำงานเพื่อสังคม
5% (1 คน)
มีครอบครัวหรือคนที่คุณรัก ร่วมเดินทางไปด้วย
36% (8 votes)
มีสถานที่ที่เหมาะสมให้จอดพัก
9% (2 votes)
การพบเห็นการรณรงค์อุบัติเหตุจากภาพเหตุการณ์จริงบนท้องถนนหรือระหว่างการดื่ม
9% (2 votes)
จากจำนวนคนโหวตทั้งหมด: 22
จำนวนผู้อ่าน
203