แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดโควิด-19 | FM 92.5 MHz | เล่าสู่กันฟัง | 27 เม.ย.64

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2021-04-27 18:41
แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดโควิด-19 | FM 92.5 MHz | เล่าสู่กันฟัง | 27 เม.ย.64
จำนวนผู้อ่าน
3

 

ประเด็น : แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดโควิด-19  เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ด้านระบาดวิทยา สู่ทางเลือกเชิงนโยบาย จากงานวิจัยโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทย
ผู้ให้สัมภาษณ์ :  ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ นักวิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายการ  : เล่าสู่กันฟัง FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) 
ออกอากาศ : วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.15 – 15.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ : คุณพีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.