Teaser | รายการคนค้นฅน | เทคโน 4G : เพื่อนคู่ใจ อสม. ช่วยชีวิตจากโควิค-19 | 27 ธ.ค. 2563

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-12-22 13:03
แท็ก 
Teaser | รายการคนค้นฅน | เทคโน 4G : เพื่อนคู่ใจ อสม. ช่วยชีวิตจากโควิค-19  |  27 ธ.ค. 2563
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ขอเวลาเพียง 3 นาที ช่วยให้เราจัดการกับโควิดได้ดีขึ้น ด้วยการทำแบบสอบถามของสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-...
จำนวนผู้อ่าน
46

“เทคโน 4G : เพื่อนคู่ใจ อสม.” ช่วยชีวิตจากโควิด-19

          ผลลัพธ์จากงานวิจัย “การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชน ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” (งานวิจัย สวรส. ปี 2563)  ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี EpiScan Covid19” แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ตัวช่วยสำคัญของ  อสม. บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา

          หัวใจของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ เป็นการทำงานแบบสหวิชาชีพ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมที่หลากหลายของนักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ตลอดจน อสม.และชุมชนในพื้นที่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเครื่องมือให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของและใช้ในการป้องกันดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง

          คอนเทนต์ EpiScan Covid19” ถูกพัฒนาขึ้นจากฐานแนวคิดทฤษฎีสำคัญด้านระบาดวิทยา ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อคำถามที่ครอบคลุมสำคัญต่อการเช็คความเสี่ยงหรือโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อ รวมทั้งระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เห็นข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม หรือมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม และประหยัดทรัพยากรในการจัดการด้านสุขภาพ 

          ทั้งนี้ ข้อมูลจากการใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ได้ในทันที ซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การจัดการระบาดหรือหยุดยั้งสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีผลกระทบวงกว้าง ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ร่วมติดตาม  อีกหนึ่งผลงาน การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

กับ “เทคโน 4G : เพื่อนคู่ใจ อสม.” ช่วยชีวิตจากโควิด-19

ในรายการคนค้นคน ทางช่อง 9 MCOT 27 ธ.ค.นี้ เวลา 13.00 น.

          พบกับ ครั้งสำคัญของการทำงานคู่ขนานของ อสม. ร่วมกับนักวิชาการและทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ กับการพัฒนาเทคโนโลยี EpiScan Covid19” แอปพลิเคชันตัวช่วยสำคัญในการยกระดับการทำงานของ อสม. เพื่อการดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา

           EpiScan Covid19” ถูกพัฒนาขึ้นจากฐานแนวคิดทฤษฎีสำคัญด้านระบาดวิทยา โดยทำให้เห็นโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อและข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อมูลจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ สามารถส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อประมวลเป็นภาพรวม เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม หรือมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและประหยัดทรัพยากร ซึ่งทั้งหมดเพื่อการจัดการด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

          โดยนับเป็นความโชคดีของพื้นที่เก้าเลี้ยว ที่ อสม. มีเพื่อนคู่ใจแอปพลิเคชัน EpiScan Covid19” ในสถานการณ์วิด-19 ที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจคือ เราจะแบ่งปันหรือขยายผลให้เทคโนโลยีนี้ส่งผลที่กว้างขวางไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และเชื่อมโยงต่อยอดกับโรคและการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ ของคนไทยได้อย่างครบวงจรต่อไปได้อย่างไร

          อีกหนึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัย “การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชน ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” (งานวิจัย สวรส. ปี 2563)  

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.