Teaser | รายการคนค้นฅน | อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่างเชื้อชาติ | 15 พ.ย.2563

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-11-11 17:06
แท็ก 
ชนิดวีดีโอ 
PROMOTE | รายการคนค้นฅน | อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่างเชื้อชาติ | 15 พ.ย.2563
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
พลังการแก้ปัญหา : จากความรู้สู่ความร่วมมือ 3 ฝ่าย จากผลวิจัยแปลงสู่ความร่วมมือของ “ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการแพทย์” สู่การดูแลรักษาเด็กโรคสมาธิสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
จำนวนผู้อ่าน
78

“อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว” เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่างเชื้อชาติ

          ผลลัพธ์จากงานวิจัย “ปัจจัยระบบสุขภาพที่ส่งผลต่อการเข้าถึง ความเข้าใจและการประเมินข้อมูลสุขภาพของพนักงานและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวภายใต้การบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและระนอง” (งานวิจัย สวรส. ปี 2562)  ที่มุ่งเน้นสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญของการเชื่อมต่อการรักษา ตลอดจนถึงการดูแลสุขภาพคนต่างด้าว ซึ่งคือเพื่อนมนุษย์ร่วมประเทศของเราคนไทย

          จากปัญหาด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม : “อุปสรรคด่านแรกของการเข้าถึงบริการสุขภาพ” ซึ่งผลวิจัยสะท้อนให้เห็นข้อมูล/ความสำคัญของ อสต. และ พสต. ในบทบาท “ล่าม” ที่ช่วยสื่อสารและส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยคนต่างด้าว เพื่อเปิดประตูสู่การดูแลรักษา รวมไปถึงการเปลี่ยนความคิดความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนต่างด้าวต่อไป

          ทั้งนี้งานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนระบบที่เอื้อให้เกิดการทำงานของ พสต., อสต. รวมถึง อสม. ในพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ร่วมติดตาม  อีกหนึ่งผลงาน การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์
กั “อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว” เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่างเชื้อชาติ
ในรายการคนค้นคน ทาง ช่อง 9 MCOT 15 พ.ย.นี้

ต่างชาติ ต่างภาษา
จึงเกิดปัญหา
เพราะมีอาสา..การรักษาจึงเริ่มขึ้น

พบกับ การเล่าเรื่องของคนสำคัญ “คุณหมอเตียง” หทัยรัตน์  โกษียาภรณ์  นักวิจัยเครือข่าย สวรส. ที่เชื่อว่าการได้รับบริการสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย การวิจัยจึงพยายามสะท้อนให้เห็นปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว เพื่อการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้น

ผ่านการเล่าเรื่องการทำงานของ อสต. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและระนอง ซึ่งมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมต่อการสื่อสารและวัฒนธรรมระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยคนต่างด้าว

โดยข้อเสนอจากงานวิจัยชิ้นนี้หวังว่า จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและระบบที่เอื้อต่อการทำงานของ อสต. ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติใดที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยบนผืนแผ่นดินเดียวกันนี้

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.