ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก (โทรทัศน์ ททบ.5)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2020-10-10 18:57
ชนิดวีดีโอ 
ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก (โทรทัศน์ ททบ.5))
จำนวนผู้อ่าน
19

 

ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก | ช่อง 5 | ศุกร์สนามเป้า | 9 ต.ค.63

3 ปีภายหลังการระงับเหมือง สารหนูในตัวเด็กลดลงถึง 12 เท่าตัว ความบกพร่องทางการเรียนรู้น้อยลง ภายหลังโปรแกรมการฟื้นฟู พบว่า ระดับสติปัญญา ทักษะการเรียนรู้ และความรู้เท่าทันต่อการป้องกันสารพิษจากสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองของเด็กเพิ่มสูงขึ้น...

ที่มาจาก : รายการศุกร์สนามเป้า https://www.youtube.com/watch?v=pu-bgi5uZTw&feature=youtu.be

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.