ก้าวแรก...เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-07-22 10:57
ชนิดวีดีโอ 
 ก้าวแรก...เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
จำนวนผู้อ่าน
43

 

ก้าวแรก...เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ความรู้สึกที่บีบคั้นหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ คือ “การรับรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ” รับฟังเรื่องราว การเดินทางบนเส้นทางสายพิเศษ เริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตลูกว่าลูกมีพัฒนาการแตกต่างจากเด็กคนอื่น พ่อแม่สังเกตอย่างไร พ่อแม่เริ่มต้น....อย่างไร “อย่าเสียเวลาไปกับความทุกข์ทนในใจ” “การยอบรับความจริงและลงมือส่งเสริมพัฒนาการ คือ สิ่งที่ต้องทำ” “ความสุขของการมีลูกเป็นเด็กพิเศษ มีอยู่จริง”

.......ติดตาม “เรื่องราวที่แสนเข้มแข็งของพ่อแม่เส้นทางสายพิเศษ” ได้ที่...

ผ่าน LINE Official Account

กดที่ลิงค์ ช่อง YouTube Mahidol Clinichttps://www.youtube.com/channel/UCR6aICk9EEgeH_RFg1IcX4Q

.Website | https://www.mahidolclinic.com

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล | https://cf.mahidol.ac.th/

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.