วิจัยประเมินมาตรการรับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด ลดเวลารับยาในโรงพยาบาล (AM 1467 KHz)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2020-04-30 19:42
ชนิดวีดีโอ 
วิจัยประเมินมาตรการรับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด ลดเวลารับยาในโรงพยาบาล
จำนวนผู้อ่าน
13

 

วิจัยประเมินมาตรการรับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด ลดเวลารับยาในโรงพยาบาล
รายการสัมภาษณ์สด ทางสื่อวิทยุ :
รายการสุขภาพดี 4 มิติ ช่วงรอบทิศสาธารณสุขไทย AM 1467 KHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.)
วัน/เวลาออกอากาศ : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 14.20 น.
ประเด็น : วิจัยประเมินรับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด ลดเวลารับยาในโรงพยาบาล
ผู้ให้สัมภาษณ์ :ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ผู้ดำเนินรายการ : คุณณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : สวรส.ชงข้อเสนอบอร์ด สปสช. ผลักมาตรการรับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด-ลดแออัดใน รพ. พบเภสัชฯ ใกล้บ้านได้นานขึ้น https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12556

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.