วัณโรค : จบให้สวย เมื่อป่วยเป็นวัณโรค

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-23 13:57
แท็ก 
ชนิดวีดีโอ 
วัณโรค : จบให้สวย เมื่อป่วยเป็นวัณโรค
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title : หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค Authors...
จำนวนผู้อ่าน
80

 

จบให้สวย เมื่อป่วยเป็นวัณโรค
สร้างจากเรื่องจริงของผู้ป่วยวัณโรคที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมงเพื่อกลืนยารักษาวัณโรค, ผู้ป่วยที่ถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจอย่างรุนแรง และผู้ป่วยนายแพทย์ที่ช็อคเมื่อเห็นผลตรวจวัณโรคของตนเอง แต่ทุกคนก็สามารถเอาชนะความยากลำบาก รักษาวัณโรคจนหาย และส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกคน. 

จัดทำโดย: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ โดยความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

สนับสนุนโดย: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ข้อตกลงเลขที่ สวรส. 62-068 (ผู้สนับสนุนทุนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)                                                                                                    

บทภาพยนตร์โดย: มูลนิธิวัยวัณโรคและโรคเอดส์ และ Image Direction Media 
Production : Image Direction Media Co.,Ltd. https://www.imdmedia.com/ โทร. 02-183 0223 
email: info@image.co.th
Director : สมพร อินอ่อน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ดนตรี : https://drive.google.com/open?id=1cWa...

สงวนลิขสิทธิ์: การนำข้อความใด รูปภาพใด และตัดต่อบางส่วน ของวิดิโอ หรือนำไปผลิตใหม่ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ Email: thrf@tbhiv.org หรือ โทรสาร 0-5375-2448

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.