คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-08-06 15:07
แท็ก 
คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ Authors: วรรณลักษณ์ เมียนเกิด Issue Date: 2016 Publisher...
จำนวนผู้อ่าน
70

Title:             คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
Authors:       สมจิตต์ สินธุชัย และคณะ
Issue Date:   พฤศจิกายน 2563
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

Abstract

คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาการภาวะแทรกซ้อน การดูแลตนเองเรื่องการใช้ยา การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลเท้า การจัดการอารมณ์และความเครียด และการจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงคำถามเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่พบบ่อย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้สูงอายุที่จะนำไปปฏิบัติในการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้สนใจ

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.