สู้โควิดแบบไทยๆ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-01-19 07:35
แท็ก 
สู้โควิดแบบไทยๆ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้...
จำนวนผู้อ่าน
529

สู้โควิดแบบไทยๆ โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
Fighting COVID-19 in Thai Styles by Prof.Dr.Virasakdi Chongsuvivatwong

หนังสือ "สู้โควิดแบบไทยๆ" ได้รวบรวมองค์ความรู้และบทความ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ถ่ายทอดการดำเนินงานของประเทศไทยในการจัดการกับโรค covid-19 ตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาด โดยนำเสนอประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลวิชาการ สถิติ และประวัติการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ ที่ผ่านมา สอดแทรกด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้การดำเนินงานจัดการกับโรคระบาดของประเทศไทยประสบความสำเร็จ

 ดาวน์โหลดฉบับภาษาไทย

 ดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษ

จัดทำและเผยแพร่โดย
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความคิดเห็น

เรียนผอ.สวรส. ข้าพเจ้าใคร่ขอเอกสารสู้โควิดแบบไทยๆ โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ Fighting COVID-19 in Thai Styles by Prof.Dr.Virasakdi Chongsuvivatwong จำนวน1เล่ม ขอบพระคุณ เจริญ หาญปัญจกิจ ที่อยู่ 1046/10 สุขุมวิท101 ต.บางจาก อ.พระโขนง กรุงเทพฯ10260

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.