ประสาทหูเทียม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-01-14 09:54
แท็ก 

Title:             ประสาทหูเทียม
Authors:       ภาธร ภิรมย์ไชย; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; วรินทร พุทธรักษ์
Issue Date:   มิถุนายน 2563
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

"ประสาทหูเทียม" หนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ในเนื้อหากล่าวถึง

 • ประวัติการพัฒนาประสาทหูเทียม
 • รุ่นของประสาทหูเทียมในปัจจุบัน
 • สถานะผู้ป่วยฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทย
 • การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
 • วิธีการผ่าตัด
 • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

บรรณาธิการพยายามรวบรวมผู้นิพนธ์จากสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งโสต ศอ นาสิกแพทย์ รังสีแพทย์ และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดติดต่อทางบรรณาธิการ เพื่อแก้ไขในการพิมพ์ครั้งถัดไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.