วิจัยระบบสุขภาพ 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-10-11 14:31
แท็ก 
วิจัยระบบสุขภาพ 2561 เล่ม 1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: ภาพอนาคตระบบสุขภาพ Authors: สุชาต อุดมโสภกิจ จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ทิพิชา...
จำนวนผู้อ่าน
1128

Title:            วิจัยระบบสุขภาพ 2561
Authors:      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  Sep-2018
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

ในปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2561 เล่ม 1” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ของสวรส. ที่ได้สรุปประมวลผลเนื้อหาสำคัญของสถานการณ์ปัญหา ซึ่งเป็นที่มาของโจทย์การวิจัย อีกทั้งยังไฮไลท์และจุดเน้นของผลวิจัยที่สำคัญแต่ละเรื่องไว้อย่างสั้น กระชับและน่าสนใจ ทั้งหมดนี้ มุ่งหวังว่า ผลงานวิจัยเหล่านี้จะถูกหยิบยกนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อสร้างความรู้เชิงประจักษ์สู่การพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.