เสวนา: วิกฤตความอยู่รอดของครอบครัวเปราะบาง ในสถานการณ์โควิด

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2021-08-27 20:54
แท็ก 
เสวนา : วิกฤตความอยู่รอดของครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์โควิด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
พลังการแก้ปัญหา : จากความรู้สู่ความร่วมมือ 3 ฝ่าย จากผลวิจัยแปลงสู่ความร่วมมือของ “ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการแพทย์” สู่การดูแลรักษาเด็กโรคสมาธิสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
จำนวนผู้อ่าน
15

งานเสวนากลุ่มเปราะบาง กับ ความเหลื่อมล้ำ ในสถานการณ์โควิด

ผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิกฤตความอยู่รอดของครอบครัวเปราะบาง ในสถานการณ์โควิด

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.