ภาพข่าว : สวรส. สรพ. สช. ร่วมต้านทุจริต พร้อมเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2021-02-25 15:00
สวรส. สรพ. สช. ร่วมต้านทุจริต พร้อมเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล
จำนวนผู้อ่าน
5

สวรส. สรพ. สช. ร่วมต้านทุจริต พร้อมเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยผู้บริหารและบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร มุ่งขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล พร้อมจัดการบรรยายให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ เปิดหน้าต่าง ITA : IIT” เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.