คนกทมฯ กว่าสองแสนได้คลินิกปฐมภูมิประจำครอบครัวแล้ว - สปสช. กทมฯ ลงทะเบียนเพิ่มอีก 18 คลินิก มาก่อนลงทะเบียนให้ก่อน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-12-01 15:09
แท็ก 
คนกทมฯ กว่าสองแสนได้คลินิกปฐมภูมิประจำครอบครัวแล้ว - สปสช. กทมฯ ลงทะเบียนเพิ่มอีก  18 คลินิก มาก่อนลงทะเบียนให้ก่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการตามนโยบายการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินร่วม 3 กองทุน ช่วงเดือน เม.ย. 2555-มิ.ย. 2556 จำนวนกว่า 1 พันคน สรุปว่า นโยบายการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินร่วม 3 กองทุนให้บริการรวดเร็ว รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน รวมทั้งโรงพยาบาล (รพ.) รัฐและเอกชนไม่มีการปฏิเสธการรักษาคนไข้ตามมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินได้มากขึ้น
จำนวนผู้อ่าน
366

30 พฤศจิกายน 2563  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. ร่วมกับกรุงเทพมหานครฯ ลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ประชาชนชาวกทมฯ ที่คลินิกปฐมภูมิประจำครอบครัวของตนปิดตัวลง จากกรณีเบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง ในคลินิกปฐมภูมิประจำครอบครัวใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 18 แห่ง รวมลงทะเบียนแล้วเกือบสองแสนห้าหมื่นคน คาดว่าจะได้ถึงล้านคนภายในสิ้นปี ใช้หลักการเดิมคือ คลินิกไหนมาก่อนลงทะเบียนประชาชนให้ก่อน

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากลงทะเบียนคนกทมฯ ไปแล้ว 7 หมื่นคน เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 มีคลินิกทยอยเข้ามาสมัครจำนวนมาก แต่ต้องใช้เวลาตรวจสอบ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกทมฯ เป็นอย่างดี จนถึงวันนี้ มีคลินิกทั้งหมดที่ลงทะเบียนเป็นคลินิกปฐมภูมประจำครอบครัวแล้ว รวม 27 แห่ง และได้ลงทะเบียนคนกทมฯ ที่มีสิทธิบัตรทองไปแล้วทั้งหมด เกือบสองแสนห้าหมื่นคน และมีคลินิกที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 20 แห่ง คาดว่าจะได้คลินิกทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 คลินิกภายในสิ้นปี

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะทำงานการลงทะเบียนหน่วยบริการและประชาชน กล่าวย้ำว่า สปสช.ได้เร่งกระบวนการลงทะเบียนคลินิกที่สมัครเข้ามาอย่างเร็วที่สุด แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ เมื่อลงทะเบียนคลินิกปฐมภูมิประจำครอบครัวแล้ว ก็จะลงทะเบียนประชาชนที่อยู่ใกล้คลินิกในจำนวน 8,000 คนต่อหนึ่งคลินิก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใต้ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 และระบบใหม่นี้คลินิกปฐมภูมิจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมฯ เป็นแม่ข่าย ซึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ดีกว่าเดิมมาก

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สปสช.ได้ระดมบุคลากรจากส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเขต 13 กทมฯ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอน ขณะนี้ นอกจากคลินิกที่ขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิจำนวน 27 แห่ง และรอขึ้นทะเบียนในสัปดาห์หน้าอีก 20 แห่งแล้ว ยังมีสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยร่วมให้บริการ ที่ผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถใช้บริการได้อีก รวม 27 แห่ง ทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และ กทมฯ ซึ่ง สปสช.จะดำเนินการแจ้งข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบทุกสัปดาห์ หรือสอบถามได้ตลอดเวลาที่โทรศัพท์หมายเลข 1330

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 13 กทมฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จนถึงวันนี้ได้ดำเนินการลงทะเบียนประชาชนไปแล้วเกือบสองแสนห้าหมื่นคน ยังเหลืออีกราว 1.5 ล้านคน ซึ่งบางส่วนจะทยอยลงทะเบียนกับศูนย์บริการสาธารณสุข กทมฯ ที่ยังมีประชากรลงทะเบียนไม่ครบ 8,000 คน ทั้งนี้ สปสช.กทมฯ ได้แจ้งประชาชนและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วในทันที โดยหลังจากนี้ประชาชนที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วสามารถไปรับบริการกับคลินิกปฐมภูมิประจำครอบครัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจที่ สปสช.ลงทะเบียนให้ไว้ หรือคลินิกอื่นในเครือข่ายเดียวกันได้ทันที สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียนกับคลินิกปฐมภูมิประจำครอบครัวตามระบบใหม่ ขอความกรุณารอการแจ้งจาก สปสช.ต่อไป โดยในระหว่างนี้สามารถไปใช้บริการ ณ หน่วยบริการเดิมที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. รวมทั้งคลินิกอบอุ่นที่ขึ้นทะเบียนใหม่นี้ด้วย

สำหรับรายชื่อคลินิกอบอุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและจัดสรรประชากรในวันนี้ ได้แก่
1. คลินิกเวชกรรมปราการ
2. ศิริมาราคลินิกเวชกรรม
3. เพชรบุรี 7 สหคลินิก
4. ศิริวัฒนาคลินิกเวชกรรม
5. พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม
6. อยู่ดีมีสุขคลินิกเวชกรรม
7. ศรีดอนเมือง คลินิกเวชกรรม
8. สรณคมณ์คลินิกเวชกรรม
9. บางเขนการแพทย์ คลินิกเวชกรรม
10. บางเขนสหคลินิก
11. คลินิเวชกรรมลาดปลาเค้า 37
12. พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม สาขา รามคำแหง 2
13. เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม สาขาราม 201
14. คลินิกเวชกรรมเอมมิตรการแพทย์
15. เกษมวัฒนาคลินิกเวชกรรม
16. คลินิกเวชกรรมสินเนรมิต
17. คลินิกเวชกรรม บางบอน 19
18. เซนทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม (สาขาดินแดง) (จัดสรรประชากร ณ 19 พ.ย.2563)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.