แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-05-19 16:35
แท็ก 
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" แบบสอบถามของ***สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 16-22 เมษายน 2563)*** โดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนผู้อ่าน
3461

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำแบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เพื่อติดตามทัศนคติ ความคิดเห็น การปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค

          ร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความคิดเห็น

เป็นมาตรการที่ดีค้าที่มีการผ่อนปรน จะได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อลดลงค้า

เป็นมาตรการที่ดีค้าที่มีการผ่อนปรน จะได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อลดลงค้า

การป้องกันที่ดี

รอวัคซีน

เพื่อลดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

เราควรอยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

อสม.บางศรีเมืองค่ะได้ทำการร รณรงค์ในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิช-19โดยการแนะนำให้ใส่แมสป้องกัน ล้างมือแอลกอฮอล์หรือเจลฆ่าเชื้อตลอดเวลาในการเข้าสถานที่ชุมชนแออัดหรือตลาด

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.