รับบริจาคพลาสมาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-05-11 16:19
แท็ก 
รับบริจาคพลาสมาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุขในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบวิจัยและการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
จำนวนผู้อ่าน
286

คุณเป็น Hero ได้
ใครเป็นโควิด-19 แต่หายแล้ว ยกมือขึ้น
พลาสมาของท่าน นำไปทำยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงได้

ลงทะเบียน คลิก  https://bit.ly/2K6cIL6

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.