แบบสอบถามสัปดาห์ที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-04-23 13:53
แท็ก 
แบบสอบถามสัปดาห์ที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดเวทีสานเสวนา 'การขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ' นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ พร้อมด้วย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ภูษิต ประคองสาย รักษาการผู้อำนวยการ สวรส. และคณะทำงานปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพรวมการวิจัยสุขภาพของประเทศ ภายใต้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนากลไกการวิจัยของประเทศกับ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. … ที่ห้องประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จำนวนผู้อ่าน
1039

ขอเวลาเพียง 3 นาที ช่วยให้เราจัดการกับโควิดได้ดีขึ้น

ด้วยการทำแบบสอบถามของสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-29 เมษายน 2563)‼️
เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่ https://forms.gle/w5jDUr3BjzeDby1v8
หรือ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com
หรือ bit.ly/ThaiFightCovid19

ทำเสร็จแล้ว อย่าลืมแชร์ต่อ บอกเพื่อนและครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.