แบบสอบถามสัปดาห์ที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-04-23 13:53
แท็ก 
แบบสอบถามสัปดาห์ที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมการประชุม
จำนวนผู้อ่าน
299

ขอเวลาเพียง 3 นาที ช่วยให้เราจัดการกับโควิดได้ดีขึ้น

ด้วยการทำแบบสอบถามของสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-29 เมษายน 2563)‼️
เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่ https://forms.gle/w5jDUr3BjzeDby1v8
หรือ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com
หรือ bit.ly/ThaiFightCovid19

ทำเสร็จแล้ว อย่าลืมแชร์ต่อ บอกเพื่อนและครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.