แบบสอบถาม สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-04-16 10:28
แท็ก 
แบบสอบถาม สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเครือข่ายวิจัยวัณโรค “Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (1st ThaiTURN meeting)” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จุดแข็งจุดอ่อนของงานวิจัยและการดำเนินงานด้านวัณโรคที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติในการยุติวัณโรค
จำนวนผู้อ่าน
856

ขอเวลาชาวไทยทุกคน เพียง 2-3 นาที
เพื่อช่วยกันลดการระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยการทำแบบสอบถามของ***สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 16-22 เมษายน 2563)***
โดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง "การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"

ที่ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com หรือ bit.ly/ThaiFightCovid19

ทำเสร็จแล้ว อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.