สวรส.ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ร่วมขับเคลื่อนความรู้สู่การยุติวัณโรค

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-01-31 16:14
แท็ก 
สวรส.ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ร่วมขับเคลื่อนความรู้สู่การยุติวัณโรค
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย และทีมงาน สวรส. ต้อนรับ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนผู้อ่าน
26

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยุติวัณโรคชาติ และเครือข่ายวิจัยวัณโรค จัดประชุมวิชาการ Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยที่นำไปสู่การยุติวัณโรคที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ 2560-2564 โดยมีประเด็นงานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ วัณโรคดื้อยาในเด็ก การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคฯ ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวในการดูแลรักษาวัณโรค การป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค ฯลฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.