เครือข่ายระบบยา ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การใช้ยาสมเหตุผล (RDU Country) จัดประชุม "People Purpose and Passion: The Pathway to Success for RDU Country" ในงานประชุมนานาชาติฯ PMAC

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-01-29 14:34
แท็ก 
การประชุมคู่ขนาน (side meeting) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการประชุมนานาชาติรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ประจำปี 2563 หัวข้อ People Purpose and Passion: The Pathway to Success for RDU Country
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
415.71 KB
ดาวน์โหลด
109 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
166

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) International Society to Improve the Use of Medicine (ISIUM) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดการประชุมย่อยวิชาการคู่ขนานในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 หัวข้อ People Purpose and Passion: The Pathway to Success for RDU Country” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของไทยและต่างประเทศ และพัฒนาระบบกลไกเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Country) ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ภายในปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Lotus Suite 5-6 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ nucharin.t@fda.moph.go.th, pmac2020.fda@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.