เครือข่ายระบบยา ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การใช้ยาสมเหตุผล (RDU Country) จัดประชุม "People Purpose and Passion: The Pathway to Success for RDU Country" ในงานประชุมนานาชาติฯ PMAC

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-01-29 14:34
แท็ก 
การประชุมคู่ขนาน (side meeting) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการประชุมนานาชาติรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ประจำปี 2563 หัวข้อ People Purpose and Passion: The Pathway to Success for RDU Country
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
415.71 KB
ดาวน์โหลด
21 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยขอบเขตภารกิจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มุ่งเน้นการวิจัยด้านระบบสาธารณสุข ซึ่งมีขอบเขตแคบกว่าการวิจัยสุขภาพ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวิจัยด้านระบบสาธารณสุขอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
จำนวนผู้อ่าน
89

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) International Society to Improve the Use of Medicine (ISIUM) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดการประชุมย่อยวิชาการคู่ขนานในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 หัวข้อ People Purpose and Passion: The Pathway to Success for RDU Country” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของไทยและต่างประเทศ และพัฒนาระบบกลไกเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Country) ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ภายในปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Lotus Suite 5-6 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ nucharin.t@fda.moph.go.th, pmac2020.fda@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.