สวรส.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยวัณโรค ระดมกลยุทธ์ขับเคลื่อนการทำงาน “ยุติวัณโรค” ของประเทศ ในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2563

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-01-24 11:46
แท็ก 
สวรส.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยวัณโรค ระดมกลยุทธ์ขับเคลื่อนการทำงาน “ยุติวัณโรค” ของประเทศ ในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2563
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
585.92 KB
ดาวน์โหลด
71 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเครือข่ายวิจัยวัณโรค “Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (1st ThaiTURN meeting)” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จุดแข็งจุดอ่อนของงานวิจัยและการดำเนินงานด้านวัณโรคที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติในการยุติวัณโรค
จำนวนผู้อ่าน
94

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยวัณโรค โดยกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การอนามัยโลก จัดการประชุม Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting) : UHC X EndTB strategy “working together to End TB” คู่ขนานในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานทั้งจากในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการดูแลและควบคุมป้องกันวัณโรค การประเมินปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกลไกการวิจัยขับเคลื่อนการยุติวัณโรค และการพัฒนาแผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติ รวมทั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 และ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และวันที่ 29 มกราคม 2563
ณ โรงแรมโนโวเทลแอนด์รีสอร์ท สยามสแควร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2832 9273

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.