สวรส.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยวัณโรค ระดมกลยุทธ์ขับเคลื่อนการทำงาน “ยุติวัณโรค” ของประเทศ ในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2563

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-01-24 11:46
แท็ก 
สวรส.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยวัณโรค ระดมกลยุทธ์ขับเคลื่อนการทำงาน “ยุติวัณโรค” ของประเทศ ในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2563
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
585.92 KB
ดาวน์โหลด
34 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยุติวัณโรคชาติ และเครือข่ายวิจัยวัณโรค จัดประชุมวิชาการ Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting)
จำนวนผู้อ่าน
61

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยวัณโรค โดยกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การอนามัยโลก จัดการประชุม Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting) : UHC X EndTB strategy “working together to End TB” คู่ขนานในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานทั้งจากในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการดูแลและควบคุมป้องกันวัณโรค การประเมินปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกลไกการวิจัยขับเคลื่อนการยุติวัณโรค และการพัฒนาแผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติ รวมทั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 และ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และวันที่ 29 มกราคม 2563
ณ โรงแรมโนโวเทลแอนด์รีสอร์ท สยามสแควร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2832 9273

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.