สวรส.เชิญร่วมงานประชุมวิชาการคู่ขนานในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-01-21 09:30
สวรส.เชิญร่วมงานประชุมวิชาการคู่ขนานในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563
จำนวนผู้อ่าน
54

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือข่ายภาคี ร่วมจัดการประชุมย่อยวิชาการคู่ขนานในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 หัวข้อ “Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC” ซึ่งเป็นเวทีบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ และสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงยารักษาโรคที่สำคัญในระบบหลักประกันสุขภาพของไทย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบยาของประเทศในภาพรวมต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในระบบยาของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ สถานการณ์การใช้ยาในระบบหลักประกันสุขภาพ  การใช้ยาอย่างทั่วถึงในระบบหลักประกันสุขภาพ  การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบริบทที่แตกต่างกัน  เศรษฐศาสตร์การเมืองมีผลต่อการเข้าถึงยาในประเทศไทยและทั่วโลก??  การเข้าถึงยาราคาแพง ยาและเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนชีววัตถุต่างๆ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีดังกล่าว โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมจากต้นสังกัด และผู้ที่สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่ https://pmac2020.com/sidemeeting/3/management หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ (โดยไม่มีค่าลงทะเบียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2832 9268, 0 2832 9220

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.