ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-11-20 17:04
ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
จำนวนผู้อ่าน
72

 

          นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อค้นพบจากงานวิจัยและการทำงานในพื้นที่ ทั้งด้านการให้บริการรักษาพยาบาลในเขตเมืองและจังหวัดชายแดน การส่งต่อข้ามเขตแดน การให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคเชิงรุก และระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนการสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพของประชากรข้ามชาติของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
 • ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
 • ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
 • ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
 • ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
 • ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
 • ภาพข่าว สวรส. เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.