ภาพข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-11-19 15:20
แท็ก 
ภาพข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมจัดทำอาหาร พร้อมบริการอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ
จำนวนผู้อ่าน
66

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคี จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพคนข้ามชาติ ความจริงกับสิ่งที่รับรู้” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อค้นพบจากงานวิจัยและการทำงานในพื้นที่ ตลอดจนสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพของประชากรข้ามชาติของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.