สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-11-01 11:33
แท็ก 
สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จะว่าไปแล้วพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต ก็เปรียบเสมือนเข็มทิศสุขภาพที่ชี้ทิศชี้ทางได้อย่างชัดเจน ถ้ากินดี กินในปริมาณที่เหมาะสม กินหลากหลาย อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สุขภาพที่ดีจะไปไหนเสีย
จำนวนผู้อ่าน
118

          ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การบูรณาการระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม” โดยความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุน (Funding Agency) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการ วช.  น.ส.กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการ สวก.  น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สวรส. ร่วมเป็นพยาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานให้ทุน การพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงและมีการใช้ฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งอ้างอิงเดียวกัน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้จาการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
 • สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทุน” มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.