ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal-plus จะระงับการระบาดใหญ่ระลอกสองในไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-12-09 17:00
แท็ก 
ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal-plus จะระงับการระบาดใหญ่ระลอกสองในไทย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
70.5 KB
ดาวน์โหลด
142 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
งานเสวนากลุ่มเปราะบางกับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด ผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผู้อ่าน
1894

          จากประสบการณ์การระบาด ๒ ครั้งที่สนามมวยและผับแห่งหนึ่งใน กทม. และการวิเคราะห์ปัจจัยการระบาดใหญ่ระลอกสองในต่างประเทศ พบปัจจัยเสริมชัดเจนในการทำให้เชื้อไวรัส COVID-๑๙ แพร่กระจายได้มากและง่าย ๔ ข้อ ดังนี้
                ๑. การอยู่รวมกันหลายคนในห้อง/พื้นที่แออัดที่อากาศไม่ถ่ายเท
                ๒. การอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นที่ไม่รู้จักกันในพื้นที่นั้นนานเป็นชั่วโมง
                ๓. การมีผู้ติดเชื้ออยู่รวมกันหลายคน เช่น มากกว่า ๕ คน  
                ๔. การที่กลุ่มคนติดเชื้อเหล่านี้ทำกิจกรรมที่แพร่เชื้อง่าย เช่น การตะโกน ร้องเพลง หรือการสัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์

          สถานการณ์แบบนี้พบได้ในสถานบันเทิงครบวงจรที่ท่าขี้เหล็ก ดังนั้นเราต้องลดโอกาสการกระจายของเชื้อนอกเหนือไปจากการมีชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal (ซึ่งได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้ช้อนกลางส่วนตัว) เราต้องย้ำว่า ไม่ไปอยู่รวมกันกับคนอื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อนในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท นานเป็นชั่วโมง และในกลุ่มคนที่ไม่รู้จักกัน เราไม่ร้องเพลง ไม่ตะโกน ไม่พูดจาใส่กันนานๆ หรือ ไม่สัมผัสร่างกายของกันและกัน สิ่งที่ย้ำให้ปฏิบัตินี้อาจจะเรียกว่า new normal-plus ส่วนคนไทยที่อยู่ในประเทศนานแล้ว สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยใช้ชีวิตวิถีใหม่ และกับกลุ่มคนที่ไม่รู้จัก ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal-plus ด้วย

          ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อกลับมาจากท่าขี้เหล็กครั้งละ ๑ ถึง ๓ คน ต่างคนต่างเดินทางแยกย้ายกันไปในสถานที่โล่งแจ้ง ไม่ได้ไปอยู่กับใครนานเป็นชั่วโมงอย่างใกล้ชิดในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท โอกาสจะแพร่เชื้อต่อไปอีกระลอกจะมีน้อยมาก ถ้าเกิดแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ก็อาจจะติดไปอีก ๑ หรือ ๒ ราย แต่จะไม่ทำให้คนติดเชื้อพร้อมกันทีเดียว ๑๐ กว่าราย และหากประชาชนทั่วไปยังตั้งการ์ดสูงเหมือนเดิม ท่านจะมีโอกาสรับเชื้อน้อยมาก หรือหากท่านเกิดรับเชื้อเข้าไป ก็จะไม่ป่วยหรือป่วยน้อย เพราะได้รับเชื้อจำนวนน้อยที่จะกลายเป็นการรับวัคซีนโควิด-๑๙ ที่ดีที่สุดในโลกไปด้วย

          ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนทุกท่านทุกจังหวัดตั้งการ์ดสูงเหมือนเดิม และใช้ชีวิตวิถีแบบ new normal-plus ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ ท่านก็จะช่วยระงับการระบาดและไม่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ระลอกสองแบบที่หลายท่านเป็นห่วง การ lock down พื้นที่ก็ไม่จำเป็น แล้วช่วยกันแจ้งคนไทยทุกท่านให้ตระหนักว่า ถ้ากลับมาจากสถานบันเทิงที่ท่าขี้เหล็กหรือจากต่างประเทศหรือสงสัยว่า ตนจะป่วยหรือติดเชื้อ COVID-๑๙ ให้เข้าหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเลยครับ ท่านจะได้รับการต้อนรับและดูแลรักษาอย่างดีที่สุดจากบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่ได้รับตรวจหาเชื้อในวันแรกที่ท่านสัมผัสผู้ติดเชื้อเพราะมักจะได้ผลลบ ต้องรอคอยไปอีก ๔ ถึง ๑๐ วันจึงจะตรวจให้ผลบวกได้ถ้าท่านติดเชื้อจริง ระบบสุขภาพของเราในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ก็จะยังดียอดเยี่ยมเหมือนเดิม การระบาดใหญ่ระลอกสองก็จะไม่เกิดขึ้น 

          ท่านที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อและอยากเข้าร่วมงานวิจัย สามารถหาข้อมูลได้จากคลิป CO-WITH นี้ https://www.youtube.com/watch?v=mQKYoIvjo-0&feature=emb_logo ได้เลยครับ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
คณะอนุกรรมการบริหาร แพทยสภา

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.