7(4) คำสั่ง ระเบียบ มติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-05-08 14:24
แท็ก 
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดขึ้นตามมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ...
จำนวนผู้อ่าน
223

ม.7(4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

 

เกี่ยวกับ สวรส.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ สวรส.

แผนงาน/โครงการ สวรส. ปีงบประมาณ 2560

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560

มติประชุม มติคณะกรรมการ

มติคณะรัฐมนตรี

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบ พศ. 2559

ข้อบังคับ

ข้อบังคับพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538

ข้อบังคับพัสดุ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538

ข้อบังคับกองทุน

ข้อบังคับการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2553

ระเบียบ

ระเบียบค่าตอบแทนจัดประชุม พ.ศ. 2552

ระเบียบเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2553

ระเบียบเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2553 ฉ.2

ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทาง พ.ศ. 2552

ระเบียบเงินทดรองส่วนงานหรือสำนัก พ.ศ.2559

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.