ม.7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-05-05 14:35
Default image
จำนวนผู้อ่าน
96

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ ติชม แนะนำ ร้องเรียน ได้ที่ https://www.hsri.or.th/feedback

 

แผนที่ที่ตั้งสถาบันฯ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ซอยติวานนท์14 ตำบลตลาดชวัญ อำเภอเมือง
จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2832-9200 โทรสาร 0-2832-9201

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.